Διακρίβωση Θερμοκρασίας και Υγρασίας

Διακρίβωση θερμοκρασίας και υγρασίας σε όργανα μέτρησης Η διακρίβωση είναι μια διαδικασία με σκοπό τον εντοπισμό του σφάλματος στην ένδειξη ενός οργάνου μέτρησης οποιουδήποτε φυσικού μεγέθους με συγκεκριμένο επίπεδο εμπιστοσύνης (συνήθως 95%). Πρόκειται δηλαδή για ένα μέσο ιχνηλασιμότητας στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων. Παρακάτω θα δούμε αναλυτικότερα την διακρίβωση θερμοκρασίας και Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης Panagiotis Pampalos, πριν από