Διακρίβωση Θερμοκρασίας και Υγρασίας

Δημοσιεύτηκε από τον/την Panagiotis Pampalos στις

Διακρίβωση θερμοκρασίας και υγρασίας σε όργανα μέτρησης

Η διακρίβωση είναι μια διαδικασία με σκοπό τον εντοπισμό του σφάλματος στην ένδειξη ενός οργάνου μέτρησης οποιουδήποτε φυσικού μεγέθους με συγκεκριμένο επίπεδο εμπιστοσύνης (συνήθως 95%). Πρόκειται δηλαδή για ένα μέσο ιχνηλασιμότητας στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων. Παρακάτω θα δούμε αναλυτικότερα την διακρίβωση θερμοκρασίας και υγρασίας στα όργανα μέτρησης.

Ειδικά για τα θερμόμετρα και υγρασιόμετρα, είναι ιδιαίτερα σημαντικό ο χρήστης να γνωρίζει την τυχόν απόκλιση (σφάλμα) από τις πρότυπες μονάδες που μπορεί να έχει το εκάστοτε όργανο/συσκευή μέτρησης, ιδιαίτερα αν η χρήση του αφορά κρίσιμες μετρήσεις ή αν έχουν τεθεί συγκεκριμένα κριτήρια/προδιαγραφές.

Η διακρίβωση αποτελεί το μέσο άντλησης αυτών των πληροφοριών και γι’ αυτό υπάρχουν εξειδικευμένα εργαστήρια διακριβώσεων που αναλαμβάνουν την έκδοση πιστοποιητικού διακρίβωσης για κάθε θερμόμετρο ή υγρασιόμετρο, στο οποία μεταξύ άλλων προκύπτει η απόκλιση της ένδειξης και η αντίστοιχη αβεβαιότητα μέτρησης.

Ο χρήστης συνιστάται να επιλέγει εργαστήρια διακριβώσεων που είναι διαπιστευμένα από το ΕΣΥΔ ή από άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα, ώστε να διασφαλίζει την ποιότητα των υπηρεσιών που λαμβάνει. Τα διαπιστευμένα εργαστήρια διακριβώσεων ακολουθούν τεχνικές οδηγίες οι οποίες βασίζονται στις πρότυπες και διεθνώς αναγνωρισμένες, τηρούν ολοκληρωμένο σύστημα ποιότητας με βάση το πρότυπο ISO 17025, διενεργούν τους απαραίτητους εσωτερικούς ελέγχους ποιότητας και επιθεωρούνται τακτικά από το ΕΣΥΔ. Εξίσου σημαντικό είναι να επιλέγονται εργαστήρια διακριβώσεων με υψηλή μετρητική ικανότητα ώστε να επιτυγχάνονται κατά το δυνατό μικρότερες αβεβαιότητες στη μέτρηση.

Calibration Certification
Δείγμα Πιστοποιητικού Διακρίβωσης Θερμομέτρου

Ενδεικτικά παραδείγματα διακρίβωσης

Ο χρήστης, αναλόγως της χρήσης που προορίζει το καταγραφικό θερμοκρασίας και υγρασίας του, καλείται να επιλέξει τις τιμές των θερμοκρασιών και της σχετικής υγρασίας στις οποίες θέλει να διακριβωθεί το όργανο μέτρησής του. Έτσι για παράδειγμα, για ένα καταγραφικό θερμοκρασίας του προορίζεται για μέτρηση θερμοκρασίας κατάψυξης, με κανονική λειτουργία περίπου στους -19°C, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να κάνει διακρίβωση θερμοκρασίας του οργάνου στους -25°C, -15°C και -5°C. Με το τρόπο αυτό, θα καλύψει σχεδόν όλο το φάσμα των θερμοκρασιών που αναπτύσσονται μέσα στον καταψύκτη του.

Θερμοκρασίες κατάψυξης
Θερμοκρασίες που αναπτύσσονται σε ένα θάλαμο κατάψυξης κατά την κανονική του λειτουργία (μ.ο. -19°C) και κατά τη διαδικασία απόψυξης (max 1°C για 1 λεπτό)

Αντιστοίχως, για ένα καταγραφικό θερμοκρασίας και υγρασίας που προορίζεται για μέτρηση εντός ενός θαλάμου συντήρησης, με κανονική λειτουργία 2°C με 8°C, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να κάνει διακρίβωση θερμοκρασίας στους 0°C, 5°C και 10°C, ενώ μπορεί να επιλέξει για διακρίβωση σχετικής υγρασίας το επίπεδο του 30%, 60%, 90% RH. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης πρέπει να αναλογιστεί τα επίπεδα θερμοκρασίας και υγρασίας τα οποία καλείται να μετρήσει το όργανο μέτρησης του και να ζητήσει την διακρίβωση του στα σημεία που θεωρεί ενδεδειγμένα.

Θερμοκρασίες συντήρησης
Θερμοκρασίες που αναπτύσσονται σε ένα θάλαμο συντήρησης (μ.ο. 6.22°C)

Διαβάστε περισσότερα για τα έξυπνα Wi-Fi καταγραφικά θερμοκρασίας της HAM Systems πατώντας εδώ.

HAM Systems

Πιστοποιητικό διακρίβωσης με λογότυπο του ΕΣΥΔ και της ILAC

Δεδομένου ότι το αποτέλεσμα της διακρίβωσης αφορά την τρέχουσα μετρητική συμπεριφορά του οργάνου, συνίσταται  η διακρίβωση θερμομέτρων και υγρασιομέτρων να διενεργείται 1 φορά το χρόνο. Ωστόσο, το διάστημα αυτό ορίζεται αποκλειστικά από το χρήστη και μπορεί να τροποποιηθεί με βάση την κρισιμότητα της χρήσης του.

Ο πρότυπος εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για τη διαδικασία των διακριβώσεων από την εταιρεία Total Q παρέχει ιχνηλασιμότητα ως προς τα εθνικά πρότυπα της Ελλάδας, της Γαλλίας και της Γερμανίας. Το εργαστήριο διακριβώσεων της εταιρείας Total Q είναι διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017.

Σχετικά με την αρθρογράφο: Η Ελένη Χατζούδη είναι Τεχνικός Διακριβώσεων, με πολυετή εμπειρία, της πιστοποιημένης από το ΕΣΥΔ εταιρείας TOTAL Q ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΩΝ Α.Ε.

Έχετε απορίες σχετικά με το ISO 22000; Διαβάστε περισσότερα στο παρακάτω άρθρο.

Τι είναι το ISO 22000

0 σχόλια

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *