Κατανοήστε τον λογαριασμό ρεύματος σας

Δημοσιεύτηκε από τον/την Kostas Lazaridis στις

Λογαριασμό ρεύματος Λογαριασμό ρεύματος


Δεν είναι λίγες οι φορές που κοιτώντας το λογαριασμό του ρεύματος μας , απορούμε για το μακροσκελές κείμενο στη πίσω σελίδα με τις χρεώσεις.

Γι’ αυτό λοιπόν, σήμερα θα αναλύσουμε τι σημαίνει το καθένα από αυτά προκειμένου όλοι μας να γνωρίζουμε που πηγαίνουν τα χρήματα που δίνουμε στον ηλεκτρικό μας πάροχο.

Συντελεστής Μετασχηματισμού: Είναι ο συντελεστής με τον οποίο πολλαπλασιάζεται η κατανάλωση που κατέγραψε ο μετρητής σας, προκειμένου να υπολογιστεί η πραγματική κατανάλωσή σας.

Αν για παράδειγμα ο συντελεστής αυτός είναι 50 και η καταγεγραμμένη κατανάλωση 40, αυτό σημαίνει ότι στο διάστημα που αφορά ο λογαριασμός καταναλώθηκαν 2.000 kWh (=50X40).

*Αφορά στις παροχές με συμφωνημένη ισχύ μεγαλύτερη από 85 kVA.

Συντελεστής Χρησιμοποίησης: Υπολογίζεται σε ορισμένους πελάτες και δηλώνει την αποτελεσματική χρήση της ισχύος που απορροφήθηκε από το δίκτυο.

Συντελεστής ισχύος (συνφ): Υπολογίζεται σε ορισμένες κατηγορίες πελατών με μεγάλη συμφωνημένη ισχύ και υπολογίζεται από τις καταναλώσεις ενεργού και αέργου ενέργειας.

Για τους υπόλοιπους πελάτες ο συντελεστής ισχύος λαμβάνεται ίσος με τη μονάδα (συνφ=1)

Χρεωστέα Ζήτηση (KW): Υπολογίζεται στις παροχές ισχύος μεγαλύτερης των 35 kVA και δηλώνει το μέγιστο της ζητούμενης ισχύος στην περίοδο που αφορά ο λογαριασμός.

Ρυθμιζόμενες χρεώσεις

Κατανοήστε τον λογαριασμό ρεύματος σας

ΑΔΜΗΕ:

Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Σε αυτό το ποσό περιλαμβάνονται τα έξοδα που προϋποθέτει η λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του Δικτύου Μεταφοράς Υψηλής Τάσης. Από αυτό το δίκτυο εφοδιάζεται ολόκληρη η χώρα και για αυτό το λόγο εμφανίζεται και στην ανάλυση του λογαριασμού ΔΕΗ.

Η χρέωση για τον ΑΔΜΗΕ υπολογίζεται από τον ακόλουθο τύπο:

[kVA * Ημέρες / 365 * ΜΠΧ (€ kVA & έτος)] + [kWh * ΜΜΧ (€ / kWh)]

όπου,

ΜΠΧ: Μοναδιαία Πάγια Χρέωση

ΜΜΧ: Μοναδιαία Μεταβλητή Χρέωση

kWh: κιλοβατώρες που έχουν καταναλωθεί

kVA: Συμφωνημένη Ισχύς, αναγράφεται στο Συμβόλαιο Προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος

ΔΕΔΔΗΕ:

Το ακρωνύμιο αυτό αναφέρεται στον Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής της Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Σε αυτό το ποσό περιλαμβάνονται τα έξοδα του ΔΕΔΔΗΕ για τη λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του Δικτύου Διανομής Μέσης και Χαμηλής Τάσης.

Η χρέωση για τον ΔΕΔΔΗΕ βγαίνει από τον τύπο:

[kVA * Ημέρες / 365 * ΜΠΧ (€ kVA & έτος)] + kWh x ΜΜΧ (€ / kWh) / συνφ

όπου,

ΜΠΧ: Μοναδιαία Πάγια Χρέωση

ΜΜΧ: Μοναδιαία Μεταβλητή Χρέωση

kWh: κιλοβατώρες που έχουν καταναλωθεί

kVA: Συμφωνημένη Ισχύς, αναγράφεται στο Συμβόλαιο Προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος

συνφ: Συντελεστής ισχύος, ο οποίος αφορά μόνο ορισμένες κατηγορίες πελατών με μεγάλη Συμφωνημένη Ισχύ.

Για τους καταναλωτές που δεν έχουν μεγάλη Συμφωνημένη Ισχύ, ο συντελεστής ισχύος είναι ίσος με τη μονάδα (συνφ=1)

ΥΚΩ:

Αυτό είναι ακρωνύμιο για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας.

Οι χρεώσεις αυτές επιβαρύνουν όλους τους καταναλωτές για την διευκόλυνση κοινωνικών παροχών. όπως η ηλεκτροδότηση των μη διασυνδεδεμένων νησιών, αλλά και το ειδικό τιμολόγιο που λαμβάνουν οι πολύτεκνοι και οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Τιμολογίου.

Οι χρεώσεις κυμαίνονται ως εξής:

  • Από 0 έως 1600 κιλοβατώρες 0,0069 ευρώ
  • Από 1601 έως 2000 κιλοβατώρες 0,05 ευρώ
  • Από 2001 και πάνω κιλοβατώρες 0,085 ευρώ

Η χρέωση ΥΚΩ βγαίνει από τον ακόλουθο τύπο:

kWh * Μοναδιαία χρέωση (€ / kWh)

ΕΤΜΕΑΡ:

Πρόκειται για ακρωνύμιο των λέξεων Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων. Αυτή η χρέωση είναι το ειδικό τέλος για την ενίσχυση της παραγωγής ρεύματος από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Το ΕΤΜΕΑΡ υπολογίζεται με τον παρακάτω τύπο:

Τιμή ΕΤΜΕΑΡ * kWh

Λοιπές Χρεώσεις:

Πρόκειται για διάφορες χρεώσεις που επιβάλλονται μέσω φορολογίας και αφορούν την ομαλή λειτουργία της Αγοράς.

Οι λοιπές χρεώσεις υπολογίζονται με τον τύπο:

kWh * Μοναδιαία Χρέωση (€ / kWh)

Έναντι Κατανάλωσης:

Εδώ εμφανίζεται το ποσό που χρεώνεται ή πιστώνεται στους Έναντι λογαριασμούς.

Διάφορα

Κατανοήστε τον λογαριασμό ρεύματος σας

Περιλαμβάνει τις χρεοπιστώσεις που αφορούν:

Α) το ηλεκτρικό ρεύμα, εκτός της χρέωσης προμήθειας, των ρυθμιζόμενων χρεώσεων και της χρέωσης του Έναντι ποσού, και
Β) τις χρεώσεις που αποδίδονται στο κράτος

Χρεοπιστώσεις που αποδίδονται στο κράτος


α) ΕΦΚ (Ν.3336/05): Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης

Ο ΕΦΚ χρεώνεται μόνο στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς,υπολογίζεται επί της κατανάλωσης και αποδίδεται στο κράτος.


β) ΕΙΔ. ΤΕΛΟΣ 5‰ (Ν.2093/92): Ειδικό Τέλος 5‰

Η χρέωση για ΕΙΔ. ΤΕΛΟΣ ‰ υπολογίζεται επί της αξίας του καταναλισκόμενου ρεύματος προσαυξημένης με τη χρέωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.


Πως μπορώ να έχω πλήρη έλεγχο της ενεργειακής κατανάλωσής μου;

Με τη συσκευή HAM Dinswitch, μας δίνεται η δυνατότητα όχι μόνο να μετρήσουμε την κατανάλωση ενέργειας του χώρου μας, αλλά και να ελέγξουμε απομακρυσμένα οποιαδήποτε αντλία θερμότητας, θερμοσίφωνα ή φορτίο του πίνακά μας.


Μάθε τώρα πως να εξοικονομήσεις ενέργεια!

Ενεργειακή κρίση και εξοικονόμηση ενέργειας


0 σχόλια

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *