Πώς εφαρμόζεται το ISO 22000;

Δημοσιεύτηκε από τον/την Kostas Lazaridis στις

ISO 22000 logo .

ISO 22000: Ποιες είναι οι απαιτήσεις;

Πως εφαρμόζεται το πιο γνωστό Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ), γνωστό και ως ISO 22000;

Το πρώτο που θα πρέπει να γνωρίζουμε, είναι πως η εφαρμογή του γίνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των τροφίμων.

An animated person pointing at a board. It is used to present visually the different requirements of ISO 22000


Επιπλέον, οι απαιτήσεις διαφοροποιούνται ανάλογα:


– Τη χώρα,
– Την περιοχή,
– Την επαγγελματική δραστηριότητα,
– Το τρόφιμο, και τέλος,
– Την επιχείρηση


Αν μια επιχείρηση δραστηριοποιείται στον τομέα των τροφίμων (π.χ. ένα ζαχαροπλαστείο), και θέλει να εφαρμόσει το ISO 22000, πρέπει απαραίτητα να υιοθετήσει ένα σύστημα διαχείρισης της ποιότητας.

Τι σημαίνει αυτό;

Θα υιοθετήσει – ενεργοποιήσει διαδικασίες τεκμηρίωσης & καταγραφής, δηλαδή θα ελέγχει όλες τις διαδικασίες, από την παραγωγή έως το στάδιο του τελικού προϊόντος.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Έλεγχος για: παράσιτα, ανεπιθύμητους μικροοργανισμούς, εντομοκτόνα, και άλλες τοξικές ουσίες.
  • Δειγματοληψία και μικροβιολογικός – χημικός έλεγχος των υλών.
  • Ορθό πλύσιμο των πρώτων υλών.
  • Επιθεώρηση των οχημάτων μεταφοράς.
  • Εξοπλισμός σε εμφανή και προσβάσιμη θέση.
  • Υγιεινά υλικά συσκευασίας.
  • Απόρριψη των παραπροϊόντων με τον πρέποντα τρόπο.
  • Αποθηκευτικοί χώροι σε σωστές συνθήκες.

Για την επίτευξη των ιδανικών συνθηκών σε αποθηκευτικούς χώρους κρίνεται επιβεβλημένη η χρήση καταγραφικών θερμοκρασίας και σε μερικές περιπτώσεις και υγρασίας.

Με τις συσκευές HAM ThermoSense και HAM HumiSense, μας δίνεται η δυνατότητα να έχουμε τον απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας και της υγρασίας του χώρου μας ή των ψυκτικών θαλάμων μας αντίστοιχα, ανά πάσα στιγμή! Επίσης, έχουμε άμεσες ειδοποιήσεις σε περιπτώσεις που η θερμοκρασία βγει εκτός των προβλεπόμενων ορίων.


Για την εφαρμογή του ΣΔΑΤ = ISO 22000, εμπλέκονται οι παραγωγοί, οι έμποροι, οι μεταφορείς, οι αποθηκάριοι, κ.ο.κ.


Η επιχείρηση, λοιπόν, θα πρέπει να:

Διασφαλίζει την ταυτοποίηση, τον έλεγχο, και πιο συγκεκριμένα, τον έλεγχο των κινδύνων (Risk Management).
Επικοινωνεί αποτελεσματικά σε όλο το μήκος της αλυσίδας των τροφίμων.
Κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη, εφαρμογή και επικαιροποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ).
Αξιολογεί περιοδικά το ΣΔΑΤ.


Είναι μείζονος σημασίας για την κάθε επιχείρηση τροφίμων, να δείξει στους πελάτες της πως τα προϊόντα της είναι ασφαλή, ποιοτικά και αξιόπιστα.


Τέλος, θα πρέπει να σημειώσουμε, πως όσες επιχειρήσεις έχουν ήδη εφαρμόσει το ISO 9001, είναι πιο “εύκολο” να ενσωματώσουν το ISO 22000.

The author of the article presented in a visual designed signature.

Έχεις κι άλλες απορίες σχετικά με το ISO και το HACCP;

An animated image refering to another blog post of HAM Systems which is about HACCP

0 σχόλια

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *