Διακρίβωση Θερμοκρασίας και Υγρασίας

Διακρίβωση θερμοκρασίας και υγρασίας σε όργανα μέτρησης Η διακρίβωση είναι μια διαδικασία με σκοπό τον εντοπισμό του σφάλματος στην ένδειξη ενός οργάνου μέτρησης οποιουδήποτε φυσικού μεγέθους με συγκεκριμένο επίπεδο εμπιστοσύνης (συνήθως 95%). Πρόκειται δηλαδή για ένα μέσο ιχνηλασιμότητας στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων. Παρακάτω θα δούμε αναλυτικότερα την διακρίβωση θερμοκρασίας και Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης Panagiotis Pampalos, πριν από

Πώς εφαρμόζεται το ISO 22000;

ISO 22000: Ποιες είναι οι απαιτήσεις; Πως εφαρμόζεται το πιο γνωστό Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ), γνωστό και ως ISO 22000; Το πρώτο που θα πρέπει να γνωρίζουμε, είναι πως η εφαρμογή του γίνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των τροφίμων. Επιπλέον, οι απαιτήσεις διαφοροποιούνται ανάλογα: – Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης Kostas Lazaridis, πριν από